Ana Sayfa İletişim
DUYURULAR
Sınav Sonuçlarına Not Bilgi Sisteminden Ulaşabilirsiniz...
 
NOT BİLGİ SİSTEMİ
Yazılı sınav, sözlü, ödev ve proje notlarınızı bu bölümden öğrenebilirsiniz.
 
DERS NOTLARI
Bilgisayarla ilgili ders notlarına ve çalışma sorularına buradan ulaşabilirsiniz.
 
DERS MODÜLLERİ
Bilişim teknolojileri alanı ve alt dalları(Bilgisayar Teknik Servisi, Ağ İşletmenliği, Web Programcılığı ve Veritabanı Programcılığı) meslek derslerinin modüllerini bu bölümden indirebilirsiniz.
 
SINAVLAR
Yazılı sınavların soru ve cevaplarını burada bulabilirsiniz.
 
PROGRAM ÖRNEKLERİ
QBasic, Pascal, C, Delphi, Visual Basic 6.0, VB.NET ve C#.NET dillerinde yapılmış örnek programlara buradan ulaşabilirsiniz.
 
İNGİLİZCE TESTİ
İngilizce kelime bilginizi test edin.
 
BİLGİSAYAR TESTİ
Bilgisayar donanımı konusunda kendinizi test edip, bilgi düzeyinizi öğrenin.
 
RASGELE SAYI TAHMİNİ
 
YILLIK PLANLAR
 
BAĞLANTILAR
 
 

Web Tasarım ve HTML Sınav Soruları

 1. HTML nedir?
  a) Sayfa içindeki içeriğin tarayıcıda nasıl görüneceğini ve işlevsel olacağını düzenleyen işaret dilidir.
  b) Diğer sayfaları bağlayan linkler
  c) Nesneyi bağlayan linkler
  d) XML etiketleri
 2. HTML etiketleri hangi karakterler arasına yazılır?
  a) {  }         b) #  #         c) < >      d) “  “
 3. Aşağıdakilerden hangisi bir web sitesinin varsayılan anasayfa dosyasının adıdır?
  a) anasayfa.htm      b) anasayfa.html c) index.html           d) giris.htm
 4. Başlık etiketlerinin hangisinde yazı boyutu en büyüktür?
  a) <h1>    b) <h2>    c) <h3>       d) <h4>
 5. Bir web sayfası hangi HTML etiketi ile başlar?
  a)   <body>    b) <html> c)   <head>    d) <title>
 6. Bir HTML dosyasında tanımlamaların yapıldığı HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   <body>    b) <html>  c)   <head>    d) <title>
 7. Bir HTML dosyasının başlık çubuğunda yer alacak başlık yazısı hangi HTML etiketleri arasına yazılır?
  a)   <body>    b) <html>      c) <head>     d) <title>
 8. Bir HTML dosyasının esas içerik kısmı hangi HTML etiketi ile başlar?
  a)   <body>    b) <html>      c) <head>     d) <title>
 9. Alt satıra geçmek için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   <p>   b) <hr>   c) <enter>     d) <br>
 10. Çizgi eklemek için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   <br>        b) <hr>         c) <draw>     d) <layer>
 11. Aşağıdakilerden hangisi boşluk bırakmak için kullanılır?
  a) <br>         b) &nbsp;   c) <hr>    d) <b>
 12. Link(bağlantı) oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   <img>   b) <li>   c) <a>    d) <div>
 13. Oluşturulacak linke ait hedefin belirlendiği parametre aşağıdakilerden hangisidir?
  a) target        b) href        c) src        d) align
 14. Linkin tıklanması durumunda sayfanın aynı pencere içinde açılmasını sağlayan HTML parametresi ve değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  a) target=”_top”     b) target=”_parent” 
  c) target=”_self”      d) target=”_blank”
 15. Linkin tıklanması durumunda sayfanın yeni pencerede açılmasını sağlayan HTML parametresi ve değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  a)   target=”_top”     b) target=”_parent”  c) target=”_self”      d) target=”_blank”
 16. Tablo oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   <body>             b) <html>      c) <head>              d) <table>
 17. Tablo içerisinde satır açmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   <td>         b) <tr>     c) <table>           d) <row>
 18. Tablo içerisinde sütun açmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   <td>                b) <tr>      c) <column>           d) <row>
 19. Tablo içerisinde başlık sütünu oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) <tr>                 b) <td>      c) <th>           d) <table>
 20. Tabloda aynı satırdaki birbirine komşu hücreleri birleştirmeyi sağlayan parametre/özellik aşağıdakilerden hangisidir?
  a) border      b) rowspan      c) colspan     d) cellspacing
 21. Bir tablonun arkaplanına resim yerleştirmek için aşağıdaki parametrelerden hangisi kullanılmalıdır?
  a)   bgcolor             b) img           c) image                 d) background
 22. Bir tablonun arkaplan rengini ayarlamak için kullanılması gereken parametre aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   bgcolor              b) img           c) image                 d) background
 23. HTML sayfasının arka zemininin mavi olması için kullanılması gereken HTML satırı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) <body color=”blue”>    b) <body bgcolor=”blue”>
  c) <body background=”blue”>    d) <body set=”blue”>
 24. Bir tablonun kenarlık kalınlığını belirleyen parametre aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   border     b) height       c) width        d) align
 25. Bir tablonun kenarlık rengini ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   border               b) bgcolor    c) bordercolor         d) align
 26. Paragraf oluşturmak amacıyla kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   <p>    b) <hr>    c) <td>     d) <tr>
 27. Bir metni kalın(bold) yapmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   <b>     b) <i>     c) <li>      d) <u>
 28. Sayfaya resim yerleştirmek için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   <picture>      b) <body>     c) <div>       d) <img>
 29. Sırasız liste oluşturmak için kullanılan etiketler hangisidir?
  a) <ol><li>..</ol>     b) <ul><li>..</ul> 
  c) <dl><li>..</dl>     d)<dt><li>..</dt>
 30. Sıralı liste oluşturmak için kullanılan etiketler hangisidir?
  a) <ol><li>..</ol>     b) <ul><li>..</ul> 
  c) <dl><li>..</dl>     d)<dt><li>..</dt>
 31. Aşağıda verilen link satırlarından hangisi doğrudur?
  a) <a img=”http://www.meb.gov.tr”> Tıklayınız<img/a> 
  b) <a href=”http://www.meb.gov.tr”> Tıklayınız </a>
  c) <href=”http://www.meb.gov.tr”>
  d) <a link=”http://www.meb.gov.tr”> Tıklayınız</a>
 32. Hangisi geçerli bir mail adresi bağlantısıdır?
  a) <link href=”mailto:megep@meb.gov.tr”> mailto:megep@meb.gov.tr</link>
  b) <href=”mailto:megep@meb.gov.tr”> maillerinizi bekliyoruz.
  c) <href=”to:megep@meb.gov.tr”>to:megep @meb.gov.tr
  d) <a href=”mailto:megep@meb.gov.tr”> megep@meb.gov.tr</a>
 33. Sayfaya eklenecek resmin kaynağını belirtmek için kullanılan parametre aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   img    b) align     c) src     d) target
 34. Mouse ile resmin üzerine gelindiğinde istenilen bir mesajın çıkmasını sağlayan parametre aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   src     b) value    c) alt     d) target       
 35. Bir tablo, resim veya nesnenin genişliğini ayarlamak için kullanılan parametre aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   height      b) width    c) left     d) top
 36. Bir tablo, resim veya nesnenin yüksekliğini ayarlamak için kullanılan parametre aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   height      b) width     c) left    d) top
 37. Bir tablonun sütununda yer alan bilginin yatay hizalamasını ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   top     b) align    c) valign       d) height
 38. Bir tablonun sütununda yer alan bilginin dikey hizalamasını ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   top               b) align     c) valign     d) height
 39. Bir metnin biçimlendirilmesi için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   <font>              b) <body>    c) <title>               d) <table>
 40. Bir metnin karakter boyutunu belirlemek için kullanılan parametre aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   size    b) height  c) title     d) width
 41. Bir metnin karakter tipini belirleyen parametre aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   size    b) color     d) title     d) face
 42. Bir metnin karakter rengini belirlemek için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   size     b) color    c) title      d) face
 43. Kayan yazı oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   <iframe>           b) <div>     c) <p>          d) <marquee>
 44. Bir form oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) <form>        b) <input>     c) <submit>       d) <body>
 45. 89.12.34.139 adresi neyi ifade eder?
  a) Ev adresini          b) Telefon numarasını
  c) IP adresini          d) MAC adresini
 46. Aşağıdaki adreslerden hangisi yanlıştır?
  a) 4.2.2.2               b) 212.156.4.1
  c) 10.0.0.0             d) 257.1.25.3
 47. Hangisi alan adı ile IP adresi eşleştirmesini yapar?
  a) TCP/IP    b) DNS    c) DHCP     d) http
 48. Hangisi web sunucu yazılımıdır?
  a) Apache              b) Dreamweaver
  c) Fireworks            d) Internet Explorer
 49. Browser (tarayıcı) program ne işe yarar?
  a) Kâğıt üzerindeki yazıları bilgisayara aktarır
  b) Grafik hazırlamak için kullanılır
  c) Animasyon hazırlamak için kullanılır
  d) İnternet sayfalarını bilgisayar ekranında görüntüler
 50. Hangisi bir web tarayıcı yazılımıdır?
  a) Apache       b) Dreamweaver    c) Fireworks       d) Firefox
 51. Herhangi bir bilgisayara bağlanmak için karmaşık IP numaralarını akılda tutmak yerine hatırlanması ve yazılması kolay alan adlarına ne denir?
  a) Browser       b) İnternet    c) Domain Name         d) Server
 52. Birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen iletişim ağına ne denir?
  a) IP            b) Domain c) İnternet    d) Protokol   
 53. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  a) gov: Hükümet kurumları   b) com: Ticari kurumlar
  c) edu: Eğitim kurumları       d) org: Askeri kurumlar
 54. FTP nedir?
  a)   Dosya transfer protokolü     b)   İnternet protokolü
  c)   Alan adı       d)   Web sunucu
 55. Standart bir html dosyasının uzantısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  a) txt    b) html     c) http      d) doc
 56. Aşağıdaki programlardan hangisi site hazırlamak  ve yönetmek için en ideal programdır?
  a) Flash                b) Dreamweaver   c) Fireworks                   d) Excel
 
 

CEVAPLAR:

1-A 2-C 3-C 4-A 5-B 6-C 7-D 8-A 9-D 10-B 11-B 12-C 13-B 14-C 15-D
16-D 17-B 18-A 19-C 20-C 21-D 22-A 23-B 24-A 25-C 26-A 27-A 28-D 29-B 30-A
31-B 32-D 33-C 34-C 35-B 36-A 37-B 38-C 39-A 40-A 41-D 42-B 43-D 44-A 45-C
46-D 47-B 48-A 49-D 50-D 51-C 52-C 53-D 54-A 55-B 56-B
 
Ziyaret: 335738  
muratcesitci.com - 2008