Ana Sayfa İletişim
DUYURULAR
Sınav Sonuçlarına Not Bilgi Sisteminden Ulaşabilirsiniz...
 
NOT BİLGİ SİSTEMİ
Yazılı sınav, sözlü, ödev ve proje notlarınızı bu bölümden öğrenebilirsiniz.
 
DERS NOTLARI
Bilgisayarla ilgili ders notlarına ve çalışma sorularına buradan ulaşabilirsiniz.
 
DERS MODÜLLERİ
Bilişim teknolojileri alanı ve alt dalları(Bilgisayar Teknik Servisi, Ağ İşletmenliği, Web Programcılığı ve Veritabanı Programcılığı) meslek derslerinin modüllerini bu bölümden indirebilirsiniz.
 
SINAVLAR
Yazılı sınavların soru ve cevaplarını burada bulabilirsiniz.
 
PROGRAM ÖRNEKLERİ
QBasic, Pascal, C, Delphi, Visual Basic 6.0, VB.NET ve C#.NET dillerinde yapılmış örnek programlara buradan ulaşabilirsiniz.
 
İNGİLİZCE TESTİ
İngilizce kelime bilginizi test edin.
 
BİLGİSAYAR TESTİ
Bilgisayar donanımı konusunda kendinizi test edip, bilgi düzeyinizi öğrenin.
 
RASGELE SAYI TAHMİNİ
 
YILLIK PLANLAR
 
BAĞLANTILAR
 
 

Web Tasarım ve HTML Sınav Soruları

 1. HTML nedir?
  a) Sayfa içindeki metinlerin tarayıcıda nasıl görüneceğini ve işlevsel olacağını düzenleyen işaret dilidir.
  b) Diğer sayfaları bağlayan linkler
  c) Nesneyi bağlayan linkler
  d) XML etiketleri
 2. Html etiketleri hangi karakterler arasına yazılır?
  a) < >          b) #  #         c) {  }      d) “  “
 3. Aşağıdakilerden hangisi bir web sitesinin varsayılan anasayfa dosyasının adıdır?
  a) anasayfa.htm      b) anasayfa.html c) index.html           d) giris.htm
 4. Başlık etiketlerinde hangisinde yazı boyutu en büyüktür?
  a) <h1>    b) <h2>    c) <h3>       d) <h4>
 5. Bir web sayfası hangi HTML etiketi ile başlar?
  a)   <body>    b) <html> c)   <head>    d) <title>
 6. HTML dokümanına ilişkin tanımlamaların yapıldığı HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir? a)   <body>    b) <html>  c)   <head>    d) <title>
 7. HTML dokümanının başlık çubuğunda yer alacak başlık yazısı hangi HTML etiketleri arasına yazılır?
  a)   <body>    b) <html>      c) <head>     d) <title>
 8. HTML dokümanının esas içerik kısmı hangi HTML etiketi ile başlar?
  a)   <body>    b) <html>      c) <head>     d) <title>
 9. Alt satıra geçmek için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   <br>   b) <hr>   c) <enter>     d) </p>
 10. Bir çizgi eklemek için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   <br>        b) <hr>         c) <draw>     d) <layer>
 11. Aşağıdakilerden hangisi boşluk bırakmak için kullanılır?
  a) <br>         b) &nbsp;   c) <hr>    d) <b>
 12. Link(bağlantı) oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   <a>   b) <li>   c) <img>    d) <div>
 13. Oluşturulacak linke ait dosyanın belirlendiği HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   a        b) href        c) src        d) align
 14. Linkin tıklanması durumunda sayfanın aynı pencere içinde açılmasını sağlayan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   target=”_top”     b) target=”_parent” 
  c) target=”_self”      d) target=”_blank”
 15. Linkin tıklanması durumunda sayfanın yeni pencerede açılmasını sağlayan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   target=”_top”     b) target=”_parent”  c) target=”_self”      d) target=”_blank”
 16. Tablo oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir
  a)   <body>             b) <html>      c) <head>              d) <table>
 17. Tablo içerisinde satır açmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   <td>         b) <tr>     c) <column>           d) <row>
 18. Tablo içerisinde sütun açmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   <td>                b) <tr>      c) <column>           d) <row>
 19. Tabloda aynı satırları birleştirmeyi sağlayan etiket hangisidir?
  a) border      b) rowspan      c) colspan     d) cellspacing
 20. Bir tablonun arkaplanına resim yerleştirmek için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   bgcolor             b) img           c) image                 d) background
 21. Bir tablonun arkaplan rengini ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   bgcolor              b) img           c) image                 d) background
 22. HTML sayfasının arka zeminini mavi yapmak için hangi HTML satırı kullanılır?
  a) <body color=”blue”>    b) <body bgcolor=”blue”>
  c) <body background=”blue”>    d) <body set=”blue”>
 23. Bir tablonun kenarlık kalınlığını ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   border     b) height       c) width        d) align
 24. Bir tablonun kenarlık rengini ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   border               b) bgcolor    c) bordercolor         d) align
 25. Paragraf için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   <p>    b) <hr>    c) <td>     d) <tr>
 26. Bir yazıyı kalın(bold) yapmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   <b>     b) <i>     c) <li>      d) <u>
 27. Sayfaya resim yerleştirmek kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   <img>      b) <body>     c) <div>       d) <table>
 28. Numaralı liste için kullanılan etiketler hangisidir?
  a) <ol><li>..</ol>     b) <ul><li>..</ul> 
  c) <dl><li>..</dl>     d)<dt><li>..</dt>
 29. Aşağıda verilen link komutlarından hangisi doğrudur?
  a) <a img=”http://www.meb.gov.tr”> Tıklayınız<img/a> 
  b) <a href=”http://www.meb.gov.tr”> Tıklayınız </a>
  c) <href=”http://www.meb.gov.tr”>
  d) <a link=”http://www.meb.gov.tr”> Tıklayınız</a>
 30. Hangisi geçerli bir mail adresi bağlantısıdır?
  a) <link href=”mailto:megep@meb.gov.tr”> mailto:megep@meb.gov.tr</link>
  b) <href=”mailto:megep@meb.gov.tr”> maillerinizi bekliyoruz.
  c) <href=”to:megep@meb.gov.tr”>to:megep @meb.gov.tr
  d) <a href=”mailto:megep@meb.gov.tr”> megep@meb.gov.tr</a>
 31. Resmin kaynağını belirtmek için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   img    b) align     c) src     d) border
 32. Mouse ile resmin üzerine gelindiğinde istenilen bir mesajın çıkmasını sağlayan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   alt     b) value    c) src     d) top       
 33. Bir tablo veya resmin genişliğini ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   height      b) width    c) left     d) top
 34. Bir tablo veya resmin yüksekliğini ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   height      b) width     c) left    d) top
 35. Bir tablonun sütununda yer alan bilginin yatay hizalamasını ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   top     b) align    c) valign       d) height
 36. Bir tablonun sütununda yer alan bilginin dikey hizalamasını ayarlamak için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   top               b) align     c) valign     d) height
 37. Bir yazının biçimlendirilmesi için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   <font>              b) <body>    c) <title>               d) <table>
 38. Bir yazının yazı karakter boyutunu değiştirmek için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   size    b) height  c) title     d) width
 39. Bir yazının yazı karakter tipini değiştirmek için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   size    b) face     d) title     d) color
 40. Bir yazının yazı karakter rengini değiştirmek için kullanılan HTML parametresi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   size     b) face    c) title      d) color
 41. Kayan yazı oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)   <iframe>           b) <div>     c) <p>          d) <marquee>
 42. Bir form oluşturmak için kullanılan HTML etiketi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) <form>        b) <input>     c) <submit>       d) <body>
 43. 89.12.34.139 adresi neyi ifade eder?
  a) Ev adresini          b) Telefon numarasını
  c) IP adresini          d) MAC adresini
 44. Aşağıdaki adreslerden hangisi yanlıştır?
  a) 4.2.2.2               b) 212.156.4.1
  c) 10.0.0.0             d) 257.1.25.3
 45. Hangisi alan adı ile IP adresi eşleştirmesini yapar?
  a) DNS    b) TCP/IP    c) DHCP     d) http
 46. Hangisi web sunucu yazılımıdır?
  a) Apache              b) Dreamweaver
  c) Fireworks            d) Internet Explorer
 47. Browser (tarayıcı) program ne işe yarar?
  a) Kâğıt üzerindeki yazıları bilgisayara aktarır.
  b) İnternete bağlantı sağlar.
  c) İnternet sayfalarını bilgisayarımızda görmeyi sağlar.
  d) İnternet bağlantısını hızlandırır
 48. Hangisi bir web tarayıcı yazılımıdır?
  a) Apache       b) Dreamweaver    c) Fireworks       d) Firefox
 49. Herhangi bir bilgisayara bağlanmak için karmaşık IP numaralarını akılda tutmak yerine hatırlanması ve yazılması kolay alan adlarına ne denir?
  a) Browser       b) İnternet    c) Domain          d) Server
 50. Birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen iletişim ağına ne denir?
  a) IP            b) Domain c) İnternet    d) Protokol   
 51. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  a) gov: Hükümet kurumları   b) com: Ticari kurumlar
  c) edu: Eğitim kurumları       d) org: Askeri kurumlar
 52. FTP nedir?
  a)   Dosya transfer protokolü     b)   İnternet protokolü
  c)   Alan adı       d)   Web sunucu
 53. Standart bir html dosyasının uzantısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  a) txt    b) doc     c) html      d) http
 54. Aşağıdaki programlardan hangisi site hazırlamak  ve yönetmek için en ideal programdır?
  a) Flash                b) Dreamweaver   c) Fireworks                   d) Excel
 
 

CEVAPLAR:

1-A 2-A 3-C 4-A 5-B 6-C 7-D 8-A 9-A 10-B 11-B 12-A 13-B 14-C 15-D
16-D 17-B 18-A 19-C 20-D 21-A 22-B 23-C 24-C 25-A 26-A 27-A 28-A 29-B 30-D
31-C 32-A 33-B 34-A 35-B 36-C 37-A 38-A 39-B 40-D 41-D 42-A 43-C 44-D 45-A
46-A 47-C 48-D 49-C 50-C 51-D 52-A 53-C 54-B
 
Ziyaret: 300223  
muratcesitci.com - 2008